2019-2020 Region/Sectionals for Cheerleading

Date: November 9, 2019

Houston Vidalia Putnam West Ga South Forsyth Dawson FPD Peachtree Ridge
1-AAA (3) 1-AA (1) 8-AA (2) 5-AA (2) 6-AA (3) 7-AAA (5) A Sectionals Coed
4-AAA (0) 2-AA (5) 8-AAA (7) 7-AA (7) 5-AAAAAA (5)  6-AAAA (6)    
1-AAAA (4) 3-AA (5) 3-AAAA (1) 5-AAA  (0) 7-AAAAAA (6) 7-AAAA (5)    
2-AAAA (3) 4-AA (3) 4-AAAA (2) 6-AAA (8) 3-AAAAAAA (4) 8-AAAA (3)    
1-AAAAA (4) 2-AAA (4) 3-AAAAA (4) 5-AAAA (6) 4-AAAAAAA (4) 5-AAAAA (0)    
1-AAAAAA (4) 3-AAA (1) 4-AAAAA (5)  6-AAAAA (3) 5-AAAAAAA (4) 6-AAAAAA (6)    
1-AAAAAAA (3) 2-AAAAA (4) 8-AAAAA (4) 7-AAAAA (5) 6-AAAAAAA (3) 8-AAAAAA (3)    
  2-AAAAAA (2) 3-AAAAAA (4) 4-AAAAAA (2) 7-AAAAAAA (1)      
    8-AAAAAAA(3) 2-AAAAAAA (2)        
               
               
Number of teams based on last year's participating schools       
21 25 32 35 30 28 26 24

 

 

Share this